STATE INCHARGE
New Delhi Mrs. Bhawna Rawat. New Delhi
Haryana Mr. Bobby Arora
Jammu & Kashmir Mr.Bilal Ahmad
Uttar Pradesh Mr. Piyush Gautam
Chhatisgarh Mr. N.K.KUMAR (Four Square tech. marketing Pvt. Ltd.)
Himachal Pradesh Mr. Mukesh K Sharma
Madhya Pradesh Mr. Pradeep Kharde, indore
Maharashtra  Dr. Yogendra Vithal kolte
Maharashtra (Only for MDCA course) Mr. Mahendra M Deshbhratar
Rajasthan
Andhra Pradesh  Mr. Mahaveer Jain, Hyderabad
Telangana Mr. N.K.KUMAR (Four Square tech. marketing Pvt. Ltd.)
Gujarat Mr. Jayesh Hasmukh Bhai Patel
Punjab
West Bengal
Bihar  Mr. Akhilesh Kumar
Jharkhand Mr. Bholanath Mahato / Mr. Shiv Shankar Sinha
Orissa Saroj Kumar Mishra
Tamilnadu Mr.Rahman Ahmad
Karnataka  Mr. N.K.KUMAR (Four Square tech. marketing Pvt. Ltd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus