STATE INCHARGE
New Delhi Mrs. Bhawna Rawat. New Delhi
Haryana Mr. Bobby Arora
Jammu & Kashmir Mr.Bilal Ahmad
Uttar Pradesh Mr. Piyush Gautam
Chhatisgarh Mrs. Reshma Goyal
Himachal Pradesh Mr. Mukesh K Sharma
Madhya Pradesh Mr. Pradeep Kharde, indore
Maharashtra  Dr. Yogendra Vithal kolte
Maharashtra (Only for MDCA course) Mr. Mahendra M Deshbhratar
Rajasthan Mr.Vijendra Mittal
Andhra Pradesh  Mr. Mahaveer Jain, Hyderabad
Uttrakhand
Gujarat Mr. Jayesh Hasmukh Bhai Patel
Punjab
West Bengal
Bihar  Mr. Akhilesh Kumar
Jharkhand Mr. Bholanath Mahato / Mr. Shiv Shankar Sinha
Orissa Saroj Kumar Mishra
Tamilnadu Mr.Rahman Ahmad
Karnataka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus